XIV. VALNOÁ HROMADA

26.02.2010 18:00

 

XIV. VALNOÁ HROMADA

TJ SOKOL PŘEPEŘE

konaná 26.2.2010 od 18 hodin v kulturní místnosti sokolovny v Přepeřích

 

PROGRAM:

 

 


 

1.                zahájení

2.               zpráva o činnosti

3.               zpráva o hospodaření

4.               zpráva revizní komise

5.               zpráva o činnosti jednotlivých sportovních odvětví

6.               plán činností na rok 2010

7.               zpráva z valné hromady z 12.12.2009

8.        stanovení výše členských příspěvků

9.        volba mandátové komise

10.      volby do výkonného výboru

11.       udělení vyznamenání

12.      diskuse

13.      občerstvení

14.      volná zábava

na Vaši účast se těší