Změna výše členských příspěvků

02.03.2010 12:04

Na valné hromadě došlo ke změně výše členských příspěvků. Pro rok 2010 tedy platí již příspěvky v nové výši. K této změně došlo po několika letech a přispěl k ní i požadavek ČASPV příspěvku 100,-kč za dospělého a 50,- kč za dítě.

300,- / rok - dospělí

150,- / rok - děti + studenti denního studia, sportující na hřišti

200,- / rok - rodiče s dětmi

50,-  / rok - přispívající, důchodci a matky na mateřské dovolené