Sál Sokolovny pro sportovní činnost

zájmovým útvarům
150,- / hod

 

Sokolovna pro pořádání plesu nebo zábavy

5500,- / akce

  

Sokolovna kulturní místnost s kuchyňkou

1000,- / akce 

 

Pronájmy přebírání sokolovny + smlovy zajišťuje Hana Semerádová hasem@centrum.cz    tel.: 603 444 904