Hodiny v sokolovně 2019-2020

 

PO  13,00 - 14,00    vybíjená                                   ZŠ

      16,15 - 17,15     cvičení rodičů s dětmi              A. Mlejnková
      17,30 - 19,30     stolní tenis                              Eda Brynda
      19,30 - 20,30     cvičení žen                              E. Krsková

UT  13,00 - 14,00   ZŠ atletika

        15,30 - 16,30   trénink FK Přepeře                   V.Bým

        18,00 - 19,30     fotbal                                       K.Štafl

ST   15,40- 16,30     florbalový kroužek                    ZŠ

        18,00 - 20,00     volejbal / nohejbal                    R. Kareš

        19,15 -- 20,00   jóga - kulturka                           H.Semerádová

ČT   13,00 - 15,00   taneční kroužek                        ZŠ

        15,30 - 16,30   trénink FK Přepeře                    V.Bým

PÁ   18,00 - 21,00    divadlo                                        L. Johan

SO  18,00 - 20,00    fotbálek                                     P. Malý

NE   17,30 -19,30    Volejbal                                     M.Semler