Hodiny v sokolovně 2017-2018

 

PO  13,00 - 14,00    vybíjená                                   ZŠ

      16,00 - 17,00     cvičení rodičů s dětmi              A. Mlejnková
      18,00 - 19,30     stolní tenis                              Eda Brynda
      19,30 - 20,30     cvičení žen                              E. Krsková

UT  14,00 - 15,00    atletiská příprava                    ZŠ

        15,30 - 16,30   trénink FK Přepeře                   V.Býma

        18,00 - 19,30     fotbal                                       K.Štafl

        20,00 - 22,00    kickbox                                     V.Skalský

ST   16,00 - 17,00    pohybové hry                            ZŠ

        17,00 - 18,00   cyklistický oddíl                          skauti

        18,00 - 20,00     volejbal / nohejbal                    R. Kareš/ S.Löfflerová

       20,00 - 22,00    divadlo (jaro)                              L.Johan

       19,00 -- 20,00   jóga - kulturka                           H.Semerádová

ČT   15,30 - 16,30   trénink FK Přepeře                    V.Býma

        18,45 - 19,45   jóga                                           H. SEmerádová

       20,00 - 22,00    kickbox                                      V.Skalský

PÁ  16,00 - 18,00      
       18,00 - 22,00    divadlo                                        L. Johan

SO  16,00 - 18,00     

        18,00 - 20,00    fotbálek                                     P. Malý

        20,00 - 22,00

        20,00 - 22,00    
NE   10,00 - 14,00     florbal                                         J.Krámský

        16,00 - 18,00

         18,00 - 20,00

         20,00 - 22,00     kickbox (dočasně)                 V.Skalský