Členská základna

K 31.12.2017 má TJ Sokol Přepeře 136 členů.

 

Členové výboru:

Ing. Petr Malý - Předseda

Ing. Eva Krsková

Helena Rejnartová

Hana Semerádová

Mgr. Andrea Mlejnková

Ing. Jan Mrázek

Lukáš Náhlovský

Dominik Šálek

Iveta Opočenská

 

Členové kontrolní komise:

Blanka Mocová - Předsedkyně

Jan Duffek

Ing. Lucie Špačková