Členská základna

K 31.12.2019 má TJ Sokol Přepeře 143 členů.

 

Členové výboru:

Ing. Petr Malý - Předseda

Ing. Eva Krsková - cvičení žen 

Helena Rejnartová - pokladna

Hana Semerádová - pronájmy

Mgr. Andrea Mlejnková - cvičení rodičů

Ing. Jan Mrázek

Lukáš Náhlovský

Dominik Šálek

Iveta Opočenská

 

Členové kontrolní komise:

Blanka Mocová - Předsedkyně

Jan Duffek

Ing. Lucie Špačková